Audit Lab Sp. z o.o.

Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole, POLAND

 

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Radosław Rembiś – prezes

Łukasz Borowski – prokurent

Ann Kućma – prokurent

Julia Wielgus – prokurent

 

Telefony: (+48) 77 441 8388, (+48) 505 096 685

Faks: (+48) 77 441 4043

www.auditlab.pl, auditlab@auditlab.pl

NIP 754-299-42-94 REGON 160298739 KRS 0000345080

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.000 zł wpłacony w całości

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer w rejestrze PIBR: 3584